Χάρτινο ποτήρι Bamboo double wall

Χάρτινο ποτήρι Bamboo double wall